Buletinul informativ (Legea 544/2001)

 Descarca Buletin informativ pentru anul 2021

------------

BULETIN INFORMATIV
publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces

 la informaţiile de interes public

Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere prin intermediul Secretarului Comunei Dichiseni, la biroul acestuia din incinta Primăriei Comunei Dichiseni, telefon 0242.313.637, la adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la sediul Primăriei Comunei Dichiseni, str. Lichiresti, nr.72, www.primariadichiseni.ro

            Conform Art.5, alin.(1) şi(2) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informatii de interes public:

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet:

e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

f) programele si strategiile proprii;

g) lista cuprinzand documentele de interes public;

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

a)ACTELE NORMATIVE – care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei Comunei  Dichiseni :

– O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ
– Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica
– Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public
– Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile ulterioare

– HCL nr.25 din 28.04.2017  – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dichiseni – http://www.primariadichiseni.ro/despre-noi/organizare/regulament-de-organizare-si-functionare
– Dispozitia nr. 112 emisa la data de  12.05.2016 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară -  http://www.primariadichiseni.ro/despre-noi/organizare/regulament-deordine-interioara/view

b) Structura organizatorică, atributii, programul de functionare, programul de audiente
Organigrama institutiei
– aprobată prin  H.C.L. nr.43 din 30.09 2019;
Structura organizatorică si atribuţiile aparatului de specialitate al Primarului –disponibile pe pagina instituţiei www.primariadichiseni.ro   

Programul de functionare:
Luni – Vineri între orele: 08.00 – 16.00

Program de furnizare a informatiilor de interes public – Relatii cu publicul:
Luni -Miercuri-Vineri, între orele: 09.00 – 14.00

Procedura de obţinere a informaţiilor de interes public este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Informaţii de interes public

- Program de audiente :
Primar – Dl. Iulian RADU –Luni , între orele 09:00 – 13:00
Viceprimar – Dl. Nicolae MARINESCU – Marti, între orele 09:00 – 13:00
Secretar General – Dna Laura-Viorica PETRE – Joi, între orele  09:00-13:00.

Inscrierile in audienta se vor face in fiecare zi, intre orele 08:30 – 10:30, astfel:
- telefonic, la nr. 0242.313.637;
- personal;
- prin cerere scrisa depusa la Registratura .

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea primariei Comunei Dichiseni  si ale functionarului  responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public
Conducerea Primariei Comunei Dichiseni:


Primar – Dl. Iulian RADU
Viceprimar – Dl. Nicolae MARINESCU
Secretar General – Dna Laura-Viorica PETRE

d) Coordonate de contact
Denumire: Primaria Comunei Dichiseni
Sediul: Dichiseni, str. Lichiresti, nr.72
Telefon:  0242.313.637
Fax : 0242.700.401
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Site : www.primariadichiseni.ro

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
Bugetul propriu al comunei Dichiseni şi situaţiile financiare centralizate ale  comunei  trimestriale şi anuale sunt publicate pe site-ul instituţiei la următoarele adrese:

http://www.primariadichiseni.ro/despre-noi/rapoarte-si-studii  

Referitor la sursele financiare ale Comunei Dichiseni atât ca previziune cât şi încasările efective sunt detaliate pe categorii de surse, în bugetele componente ale bugetului propriu al Comunei Dichiseni şi în Conturile de execuţie a bugetului din Situaţiile financiare centralizate, publicate pe site-ul Primăriei Comunei Dichiseni.

f) Programe si strategii proprii :
– se pot consulta la sediul institutiei şi pe site la rubrica Informaţii Publice – Documente de interes public – Rapoarte si strategii -

g) Lista cuprinzând documentele de interes public
            http://www.primariadichiseni.ro/informatii-de-inters-public/solicitare-informatii

i) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate:

În conformitate cu prevederile art.22 din Legea 544/2001 şi ale art.36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr.544/2001

           

         

Secretar General,

Jr. Petre Laura Viorica

 

@2023

Meniu(RO)