Invitatie de participare Înființare teren de sport și dotari aferente în comuna Dichiseni, județul Călărași

 1. Descarca - SOLICITARE OFERTĂ TEHNICĂ ȘI FINANCIARA.docx
 2. Descarca - Document achizitie teren sport - pdf

 

 

CĂTRE

S.C. .......................................................................................  S.R.L

 

Subiect: SOLICITARE OFERTĂ TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ

Prin prezenta vă solicităm oferta financiară pentru obiectivul "Înființare teren de sport și dotari aferente în comuna Dichiseni, județul Călărași”, astfel:

Lucrari de constructii C+M si organizare de santier Cod CPV 45212221-1 Lucrari de constructii de structuri pentru terenuri de sport (rev.2)

 

Valoarea estimate pe capitole bugetare este urmatoarea:

Subcap. 4.1 Construcții și instalații = 636.276,45 lei

Subcap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale = 6.102,06 lei

Subcap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj = 222.860,00 lei

TOTAL OFERTA CAP. 4: 865.238,51 LEI fara TVA

 

 Oferta tehnică și financiară vor conține cel puțin următoarele informații:

 • Oferta financiară conform Formularului de Ofertă;
 • Liste de cantitati F1, F2, F3, F4 defalcate pe valori eligibile si neeligibile
 • Grafic de executie
 • Certificat Unic de Înregistrare;
 • Certificat Constatator valabil cu prezentarea codurilor caen necesare prezentei achizitii.

În vederea transmiterii ofertei tehnice și financiare, pentru achiziția mai sus amintită, vă punem la dispoziție următoarele documente:

 • Liste cantitati
 • Caiete de sarcini;
 • Parte desenata;
 • Formular de ofertă.
 • Declarație referitoare la respectarea condițiilor din domeniile mediului
 • Declaratie confict de interese

Observații:  Ofertele se vor transmite pâna la data de 14.03.2023, ora 16:00, prin e-mail la adresa primaria.dichiseni@yahoo.ro.

Se va iniția achiziție online de tip cumpărare directă din catalogul electronic SEAP.

 

 

BENEFICIAR:

COMUNA DICHISENI

Prin reprezentant legal,

RADU IULIAN

@2023

Meniu(RO)